Turan SAĞIR

Sayın Burhanettin Demircioğlu

Karmaşık, karışık bürokratik düzen içerisinde parlayan ışığınızdan faydalanma fırsatı bulduğum ve refaha kavuştuğum için size sonsuz saygılarımı kabulünüzü rica ederim.