Yurtdışı borçlanmaları hangi statüye göre değerlendirilir?

Borçlanılan yurt dışı süreleri, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (BAĞ-KUR lu olarak ) geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edilerek Türkiye’deki prim ödeme gün sayıları veya hizmetlerine eklenir.