Vekil aracılığı ile yurtdışı borçlanma talebinde bulunabilir miyim?

Vekil aracılığı ile borçlanma talebinde bulunmak mümkün olup, verilen vekâletnamede mutlaka borçlanma veya yurt dışı borçlanma yetkisinin belirtilmesi gerekmektedir.