İlk Defa Çalışmaya Başlanan Hangi Ülkelerdeki Çalışmalar Türkiye’de İlk işe Giriş Tarihi Olarak Kabul Edilir

6552 sayılı Kanun ile Kanunun 5. maddesinin beşinci fıkrasına “Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce akit ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların akit ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilir.” cümlesi eklenmiştir.

Aşağıda ki ülkeler İlk defa çalışmaya başlanılan tarihin Türkiye’de ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilir.

1. Almanya,
2. Arnavutluk,
3. Avusturya,
4. Azerbaycan,
5. Belçika,
6. Bosna Hersek,
7. Çek Cumhuriyeti,
8. Fransa,
9. Gürcistan,
10. Hırvatistan,
11. Hollanda,
12. İsviçre,
13. Kanada,
14. Kebek,
15. KKTC,
16. Lüksemburg,
17. Makedonya,
18. Slovakya ile yapılan sosyal güvenlik sözleşmelerinde “akit Taraflardan birinin mevzuatına göre yardım hakkının kazanılması şartlarının tespitinde, diğer Taraf ülkedeki ilk işe başlama tarihi de dikkate alınır” hükmü ve bu anlamda benzer hükümler yer almaktadır.

Kanunun ilgili maddesine eklenen hüküm gereğince sosyal güvenlik sözleşmesinde özel hüküm bulunan söz konusu 18 ülkedeki sigortalılık sürelerini borçlananların bu ülkelerdeki işe başlama tarihi, Türkiye’de hiç çalışma yoksa veya Türkiye’deki sigortalılığın başlangıç tarihinden önce ise aylığa hak kazanıp kazanmadıklarının tespitinde Türkiye’de ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilecektir.
Bu düzenlemeye göre 5510 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanundan önceki sosyal güvenlik kanunlarında sigortalılık süresi şartını öngören uzun vade sigorta kollarından sağlanan hakların tespitinde sosyal güvenlik sözleşmesinde özel hüküm bulunan akit ülkedeki çalışılmaya başlanılan tarih Türkiye’de işe giriş tarihi olarak ele alınacaktır.
Sosyal güvenlik sözleşmesinde hükümü bulunan 18 ülkedeki sigortalılık sürelerini borçlananların, bu ülkelerin hizmet çizelgesinde sigortalılık süresi olarak bildirdiği
1. İşsizlik ödeneği,
2. Sigortadan muaf cüzi çalışma,
3. İntibak parası,
4. Çocuk yetiştirme süreleri,
5. Hastalık ödeneği,
6. Bakım süreleri,
7. Borçlanma yoluyla ödenen primlere ait süreler,
8. İsteğe bağlı prim ödeme süreleri ile benzer sürelerin
başlangıç tarihleri ilk işe girişin tespitinde dikkate alınacaktır.