BUDEMS PARTNERS EMEKLİLİK PLANLAMACISI

İŞÇİ VE İŞVEREN İÇİN EMEKLİLİK PLANLAMASI

Çalışanların ve işsizlerin çoğunluğunun sosyal güvenlik analizinden haberlerinin olmaması, çalışma hayatı boyunca sıkıntılar yarattığı gibi emekliliklerine ulaşmada da inanılmaz sıkıntılar yaratmaktadır.
Bir kişi mutlaka ister şu an çalışıyor olsun, ister çalışmıyor olsun mutlaka sosyal güvenlik analizini yaptırmalı, yapmalı ve bulunan veriler üzerinden emeklilik planlamasını gerçekleştirmelidir. 
İş yerlerinde kurulu bulunan insan kaynakları veya personel müdürlükleri yada bu işle görevli kişiler yada işyerinin yasal defterlerini tutmakla anlaşma yapılan serbest muhasebeci mali müşavirler bu konu ile istenilen düzeylerde ilgilenmemektedirler. 
Sosyal güvenlik analizinin yapılması hem çalışana hem de işyerine büyük katkılar sağlayacaktır. Bilinmeyenleri tamamen ortaya çıkartacak ve geleceğe daha istikrarlı ve güvenle bakmalarını sağlayacaktır. 
Sosyal güvenlik analizinin gerekliliğinin başında, sosyal güvenlik mevzuatlarının, iş hukukunun ülkemizde çok karmaşık olması ve yeni iş güvencesi yasasının da yürürlüğe girmiş olması ve kıdem tazminatlarıyla ilgi yeni bir değişiklik beklenmesidir. 
Çalışanın ilk defa işe başladığı günden itibaren(işçi , işveren veya memur olarak) bu güne gelinceye kadar tüm kayıtlı ve kayıt dışı çalışmalarının , boşta geçen sürelerinin detaylarını ortaya çıkarılmasıyla yapılmaktadır. 
Bir örnekle açıklamak gerekirse, analizi yapılacak kişinin doğumundan başlayarak vukuatlı bir nüfus kayıt örneğinin alınması, doğumdan gelen bir yaşamı engelli bir durumunun yani malullüğünün bulunup bulunmadığından, annesinin veya babasının çalışma durumu sigortalılığı emekli olup olmadığı, eğitim durumunu hangi okulları bitirdiği, çıraklık yapıp yapmadığı, erkek çalışanlar için askerlik yapıp yapmadığı yaptı ise tarihlerini ve yapış durumunu ( er, yedek subay, bedelli, vs) ilk defa sosyal güvenlik kurumlarına tescil edildiği tarihin bu tescille birlikte malullük yaşlılık ölüm sigortaları priminin ödenip ödenmediği, vergi mükellefi olup olmadığının ( olmuşsa şekli zorunlu, potansiyel gibi) medeni durumunun netlik kazanması evli ise birden fazla evlilik yapılmış ise bunların tamamının belirlenmesiyle birlikte bugüne kadar çalıştığı işyerlerinin biyografisi mutlaka çıkarılmalıdır.
Çalışanın yurt dışında bulunup bulunmadığı, doğumunun yurt dışında olup olmadığı şayet bulunmuşsa o ülke ile Türkiye’nin sosyal güvenlik anlaşmasının yapılıp yapılmadığı analizini yapılacak kişinin o ülkede sosyal güvenlik kurumlarına kayıtlı veya kayıtsız çalışmalarının( giriş çıkışları dâhil olmak üzere) ve varsa sicil numaralarının bilinmesi gerekiyor.
Çalışanın sosyal güvenlik kurumlarına (SSK, Bağ Kur, TC Emekli Sandığı,Kanunla kurulu bulunan emekli sandıkları, kapatılmış bulunan sosyal güvenlik kurumlarına üyelikleri) kayıtlarının olup olmadığı varsa sicil numaraları (birden fazla sicillerinin olup olmadığı) tescillerinin doğru yapılıp yapılmadığı ,çalışmalarının yıpranmaya tabi olup olmadığı, bire bir tüm işyerlerine giriş ve çıkışlarının , aynı süreler içinde birden fazla işyerinde çalışıp çalışmadığını, çakışmaların bulunup bulunmadığını aynı anda işçi, işveren memur olup olmadığı bu güne kadar siyasi olarak seçimle bir göreve seçilip seçilmediğinin , bir şirkette yönetim kurulu üyeliği veya Kamusal İktisadi Teşebbüslere ait bir işyerinde sigortalı olarak Genel Müdürlük yapıp yapmadığına kadar bilinmesi gerekiyor. 
Tüm bu bilinmesi gerekenlerin ortaya çıkmasıyla bu günkü sosyal güvenlik mevzuatlarına ve ilgili kanunlara ve yürürlükte olan iş güvencesi yasasına göre çalışanın hak ve hukukları ortaya çıkartılmalı ve şu anda bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumuna göre emeklilik planlaması yapılmalıdır. 
Emeklilik planlaması aynı zamanda hem çalışanın hem de işverenin lehine bir çalışmadır. Çalışan ne zaman emekli olacağını, hangi kurumdan emekli olursa karlı olacağını ne kadar emekli aylığı alacağı gibi birçok konuda bilgi sahibi olacağı gibi işverende çalışanının tanımak, doğru bir hizmet akdi yapmak yine iş gücü planlaması yapmasından tutunda, iş güvencesi yasasının yürürlüğe girmesiyle tatsız hadiselerden kurtulmasına, sürpriz ayrılmaları ortadan kaldırılacak ve şirketin net işletme sermayesi dengesini sarsmayacaktır. 
İşyeri, işveren ve çalışan her şeyi bilecek işyerinde sosyal barış sağlanacaktır.

ne zaman emekli olurum, emekli, emeklilik, sgk, ssk, bağkur, emekli sandığı, emekli aylığı hesaplama, emeklilik danışma, ssk primleri