"A" dan "Z" ye PERSONEL İŞLEMLERİ VE YÖNETİMİ UYGULAMALI EĞİTİM SEMİNERİ 

ŞUBAT 2015

AMAÇ

Bu seminer, katılımcılara açık olarak, personel işlemlerinin ve yönetiminin nasıl ve ne şekilde uygulanması gerektiğini tüm açıklığı ile belgeleriyle öğretip, temellerini ve güvenilir bir altyapı oluşturabilmek ve personel yönetimini nasıl kolaylaştırabileceğinizi , işlemler için gerekli altyapı ve denetimi sağlamak ve yeni çıkan iş yaşamı ile ilgili kanun ve uygulamaların kritik yanlarını öğretmeyi amaçlamakta olup, ayrıca bu eğitim semineri uygulayıcıların sorumluluklarını bilinçli yerine getirmeleri için düzenlenmektedir. 

KİMLER KATILMALI ?

Şirketlerin İnsan Kaynakları Koordinatörleri, İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcıları, İnsan Kaynakları ve Personel Yönetimi Müdürleri, İnsan Kaynakları ve Personel Departmanı elemanları, Şirketlerin İşgücü Planlayıcıları, Şirketlerin İnsan Kaynakları Bütçelerini hazırlayanlar, Kamu Personel yöneticileri, İnsan Kaynakları ve Personel Yöneticisi teorisyenleri, İnsan Kaynakları ve Personel yönetici adayları, Bağımlı veya Bağımsız Muhasebeci ve Mali Müşavirler, Şirketlerin personel işlemlerine danışmanlık yapan bağımlı veya bağımsız avukatlar

KATILMAK İÇİN ÖNEMLİ NEDENLER 

İş Kanunun değişmesiyle uygulamaların değişmesi 
İş Güvencesi yasasının getirdikleri 
Sosyal Sigortalar Kanununda ve Emeklilik uygulamalarındaki değişiklikler 
SSK’nın aylık prim bildirgesini ve 4 aylık dönem bordrosunun Mayıs ayından itibaren tek bildirge ile on line olarak alacak olması, 
Bağ Kur kanunundaki değişiklikler 
TC Emekli Kanunundaki değişiklikler 
SSK ve Bağ Kurun birleşme girişimleri ve oluşturulmaya çalışılan Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumunun meydana gelmesi durumuna hazırlıklar 
Asgari ücretle çalışan elemanların , SSK prime esas taban kazanç arasındaki farkların Hazineden karşılanması uygulamasının getirilmesi 
SSK da prime esas kazançların tespitinde yaşanan karışıklıklar ve şüphelerin ortadan kaldırılması 
Yabancı çalıştırılması ile ilgili uygulamalardaki değişiklikler 
SSK prime esas taban ve tavan kazançların, kıdem tazminatı tavanı gibi iş yaşamı ile ilgili tüm değişen verilerin bilinmesi 
Beklenen kıdem tazminatı fonu ile şirketlerin hazırlıkları 
Beklenen diğer fonların şirketlere getirecekleri gibi seminere katılım için önemli nedenlerden birkaçını teşkil eder. 
EĞİTİM SEMİNERİN İÇERİĞİ 

* İşyerinin kurulma aşamasından başlayarak, İşyeri açılışı 

*SSK işyerinin tescili için gerekli belgelerin tanıtımı, düzenlenmesi ve işyerinin SSK ya tescili 

*İşyerinin Bölge Çalışma müdürlüğüne tescili 

*Alınacak elemanların belirlenmesi, 

*Alınacak elemanların CV değerlendirmesi, 

*İşe alım formunun doldurulması, 

*İş kanuna göre çalışandan istenilmesi gereken belgeler, nedenleri, olmamasının yaratacağı sakıncalar, olmasının faydaları, 

*İşe alınması kesinleşen elemanların alıma göre (deneme,geçici süreli,sürekli) sözleşmelerinin hazırlanması, 

*İşe giriş bildirgesinin doldurulması, 

*İşe giriş bildirgesindeki incelikler, olmazsa olmazlar, püf noktaları, 

*İşe alınan personelin sicil dosyasının hazırlanması, içinde olması gerekenler, 

*Personelin geçmişi ile ilgili araştırma teknikleri, bunun işyerine faydaları 

*Personelin sosyal güvenlik analizinin yapılması 

*Personelin emeklilik planlamasının çıkarılması 

*İş gücü planlamasının yapılması 

*Personelin bireysel bütçesi ile genel bütçenin çıkarılması 

*Bireysel kıdem tazminatının hesaplanmasının önemi, kıdem tazminatında karşılık ayrılması,beklenen kıdem tazminat fonuna geçiş işlemleri için bireysel ve genel hazırlıklar 

*Aylık prim bildirgesinin tanıtımı, ince noktaları, aylık prim bildirgesinin SSK ya manuel, disketle ya da İnternet ortamında gönderilebilmesi için işyerinin yapması gerekenler, sözleşme, başvuru formu, İnternet ortamında belgenin düzenlenmesi, yasaldurum, 

*Aylık prim bildirgesi ve 4 aylık dönem bordrosunun aylık olarak verilmesi başlanacağından örnek formun tanıtımı, incelikleri, doldurulması, TC kimlik numaralarının önemi v.s 

*Elemanın işten ayrılması, başka işyerine geçici olarak verilmesi, iş kanuna göre ihbarlı, ihbarsız iş ilişkisinin kesilmesi ile ilgili belge düzenlenmesi, SSK, Bölge, Türkiye iş kurumuna yapılması gereken bildirimler, 

*Çalışma belgelerinin düzenlenmesi, 

*Senelik izin, ücretsiz izin, mazeret izni, burada kullanılan evraklar yasal düzenlemeler ve uygulamaları, 

*Sağlık karnesi işlemleri, 

*Sakat, sabıkalı, terör mağduru çalıştırma ile ilgili işlemler, 

*Yabancı personel çalıştırılması ile ilgili kanun ve uygulamalar, SSK düzenlemeleri, sözleşmeleri 

*Çalışan personele uygulanacak, kınama,ihtar,fesih işlemleri, yasal dayanakları v.s uygulamaları 

*İşçinin iş güvencesine göre işten çıkarılışının haksız bulması durumunda mahkemeye gitmesi ile oluşacak durum. Geri dönüşün tüm sonuçları ile farklı değerlendirmeler, 

*İşyerinde kriz masası kurulması 

*İşverenlerin Bağ-Kur işlemleri, yönetim kurulu üyelerinin sosyal güvenlik değerlendirmeleri ve uygulamalar, 

*Grev, lokavt durumunda personel yönetiminin yönetimi, 

*Asgari ücretlilerin durumu,bordro düzenlenmesi, vergi kanunları ile ilgili uygulama, SSK tabanı ile asgari ücret arasındaki farkın hazineden alınabilmesi için yapılması gerekenler, 

*Ücretlerin ödenmesinde dikkat edilmesi gerekenler, 

*Personel yönetiminin tüm incelikleri kurulacak fonlara hazırlık,işçi ve işveren arasında nasıl bir personel yönetimi olmalıdır gibi tüm detaylar aktarılacağı gibi ayrıca, 

*HER SEMİNERİN KONUSUNA İLAVE OLARAK İŞ YAŞAMI İLE İLGİLİ GÜNCEL KONULAR İŞLENECEK VE AYRICA UYGULAMALARDAKİ PÜF NOKTALARI DA SORULU CEVAPLI BÖLÜMLERDE AKTARILACAKTIRŞİRKET İÇİ (İN HOUSE) EĞİTİM TALEPLERİ BUDEMS TARAFINDAN AYRICA DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR. 

SÜRESİ VE SAATİ

Seminer süresi 1 gün olup, sabah 09.30-18.00 arasındadır.

EĞİTİMCİ

Eğitimi,Personel işlemleri ve İş gücü Planlayıcısı, İş Yaşamı ve Sosyal Güvenlik Uzmanı, Sosyal Güvenli Yaşam Vakfı Başkanı, Radyo TV program Yapımcısı, Gazeteci, Yazar Burhanettin Demircioğlu Verecektir.

EĞİTİM SEMİNERİNE EK OLARAK VERİLENLER

Eğitimin konusu ile ilgili notlar ve dokümantasyonlar ile cafe-break ve açık büfe öğle yemeği , sertifika